Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24  บนเกาะเทียมที่ถูกเรียกว่า เขตที่ 24 ชูตะ, รัน และ โคกิ กลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็ก เติบโตที่นี่ จนวันหนึ่งทั้งสามได้รับการติดต่อจากสหายเก่าที่น่าจะตายไปแล้วผ่านทางโทรศัพท์ ให้เลือกอนาคตของตน

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 1 (1/2)

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 1 (2/2)

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 2

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 3

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 4

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 5

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 6

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 7

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 8

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 9

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 10

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 11

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ซับไทย ตอนที่ 12 (จบ)