บอร์ด ความรัก,มั่นใจผิดที่ผิดเวลา ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย TRUMPEDประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาจะสอนให้เรารู้ว่า ความมั่นใจนั่นไม่สามารถใช้กับสถานที่ทำงานที่มีคนรวมตัวอยู่เยอะๆ บางครั้งในความมั่นใจนั้นอาจผิดก็ได้ วันหนึ่งในขณะที่ตกงานแต่กลับมีบิรษัทหนึ่งรับคุณเข้าทำงานในต่ำแหน่งหัวหน้างาน อธิบายในต่ำแหน่งหัวหน้างานคือคนคุมงาน สั่งงาน ไม่ใช่พนักงาน คุณจะไม่มีสิทธิ์ไปนั่งทำงานในต่ำแหน่งที่เทียบเท่ากับพนักงานรายวัน เพราะวันแรกที่เขาจ้างคุณ เขาจ้างคุณมาในต่ำแหน่งหัวหน้า ไม่ใช้พนักงานรายวัน แต่.....................ความมั่นใจนั่นว่าฉันทำถูกแล้ว ความเข้าใจแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้ โดยที่ไม่ฟังเสียงคนรอบข้าง ตัวคุณเองจะดูแย่ และมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิม เมื่อคุณยังทำผิดแบบเดิมซ้ำๆ ในเมื่อคุณลดตัวตัวเองลงมาในต่ำแหน่งพนักงานการที่เขาจะลดต่ำแหน่งคุณนั่นก็ไม่ใช้เรื่องแปลก แต่ก็ยังคงกินเงินรายเดือน การที่เราจะทำงานในสถานที่ต่างๆ นั่นคนเรามีคนรอบตัว 100 คน การที่คุณจะเลือกฟังเสียงส่วนใหญ่ไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เรื่องบางเรื่องเราไม่ได้รู้ 100 เปอร์แต่การที่ฟังคนที่มีประสบการมากกว่าแต่ไม่ได้จบสูง คงไม่น่าเสีย "ศักดิ์ศรีเท่าไหร่" เพราะการทำงานไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจบมากสูงแต่มันอยู่ที่ว่าเขาคนนั่นทำงานมานานแค่ไหน ดังคำที่ว่า  โลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณ...คนเดียว