บอร์ด ความรัก,วางแผนคิดเพื่อชีวิตที่มีสุข ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Christianวางแผนความคิด เพื่อสร้างสุขให้ชีวิต  หลายปัญหาเกิดจาก มาตรฐานไม่เท่ากันวิธีแก้ต้องแก้ มาตรฐาน ในจิตใจเพราะ ทุกคนมี 3 สิ่งที่เหมือนกัน คือร่างกาย - อารมณ์ - วิณ(สติ)สัมผัส - การรับรู้จากร่างกายอารมณ์ - ควบคุมร่างกายรับรู้จากจิตสติ - ควบคุมอารมณ์รับรู้จากจิตวิณญาณ    รด