Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า    เรียงฮา ที่มีความสามารถสูง ได้เผชิญหน้ากับ ชาโทว สาวนักล่าค่าหัว หลังต่อสู้กัน เขามาหาเธอบ่อยครั้ง ทั้งให้ข้อมูล และช่วยเหลือ เพื่อเดทกับเธอ

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 1

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 2

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 3

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 4

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 5

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 6

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 7

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 8

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 9

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 10

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 11