นายเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ-ประเทศไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค. 66 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เตรียมจัดงานอินเตอร์แมค 2023 เพื่อโชว์ศักยภาพทัพเทคโนโลยี ชีท เมทัล-โซลูชัน งานโลหะแผ่นที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน จัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย มีจุดหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการนำเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันในภูมิภาคอาเซียนคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ปีนี้จะมีผู้ประกอบการกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และ 4 พาวิเลียนจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์ มีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายร่วมนำเสนอนวัตกรรมเครื่องจักรเพื่องานโลหะแผ่นจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น BYSTRONIC, DURMA, HINOMOTO, JFY, LVD, MITSUBISHI, PENTA, PROCUREMENT, TECHNI WATERSET ขนทัพนวัตกรรม เครื่องจักรและเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดงและเปิดตัวในงานคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

“วันนี้เทคโนโลยีคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมให้เดินหน้าและเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการผลิตในด้านต่างๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนโลหะการ ยิ่งในวันนี้มีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้น โจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ คือทำอย่างไรในการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด ซึ่งแนวคิด “Zero Waste” กลายเป็นหลักคิดที่สำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมนำมาปรับใช้ โดยหัวใจสำคัญของแนวคิดดังกล่าวคือ ใช้อย่างคุ้มค่าและต้องมีแนวทางในระยะยาว ดังนั้น การหาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพถือเป็นคำตอบและบทสรุปที่เหมาะสมที่สุดในวันนี้”

เทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างศักยภาพภาคการผลิตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะแผ่นที่มีต้นทุนสูง มีความละเอียด ซับซ้อน และแม่นยำในทุกชิ้นงาน วันนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เช่น นำเอา AI เข้ามาออกแบบ คำนวณและหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ที่สามารถแสดงผลการทำงานได้แบบ Real-time รวมทั้งการนำเอาซอฟต์แวร์มาออกแบบและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรระหว่างการผลิต

By admin