รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งมอบพื้นที่สาธารณะชุดที่สอง ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง (ทล.) ให้กับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ รฟม. ต้องส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) หรือวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตใช้ผิวจราจรในการก่อสร้างต่อไป

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับพื้นที่สาธารณะดังกล่าว อาทิ พื้นที่ถนน และพื้นที่ทางเท้า ก่อนหน้านี้ รฟมคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. ส่งมอบพื้นที่สาธารณะชุดแรก ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ให้ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ ดำเนินการโดย ITD-NWR MRT JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทยฯ และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และสัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมเข้าพื้นที่    

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ปัจจุบันยังเหลือพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างตั้งแต่สัญญาที่ 1-5 ซึ่งขณะนี้ กทม. อนุญาตให้ผู้รับจ้างโครงการฯ ทุกสัญญา ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการขุดสำรวจทางโบราณคดี รวมถึงขุดสำรวจสาธารณูปโภคแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบพื้นที่สาธารณะให้กับ รฟม. เร็วๆ นี้ โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่สาธารณะของ กทม. ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานในส่วนที่เป็นพื้นที่ของ ทช. และ ทล. ไปพลางก่อน อย่างไรก็ตามการส่งมอบพื้นที่สาธารณะให้กับผู้รับจ้างนั้น รฟม. ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 30%   

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วงเงิน 8.2 หมื่นล้านบาท มีระยะทาง 23.6 กิโลเมตร (กม.) เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และทางวิ่งยกระดับ 10 กมคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. 7 สถานี ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี เปิดให้บริการประมาณปลายปี 70 คาดว่าผู้รับจ้างจะเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่กลางเดือน ก.ย.65 เป็นต้นไป ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง รฟม. จะหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจัดแผนการจราจรในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และเกิดความปลอดภัยด้วย

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวมี 5 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ และสัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า ดำเนินการโดย CKST-PL JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ, สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง และสัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride).

By admin