นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า หลังจาก ขบ. ได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ โดยเปิดระบบให้มีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก่อนจองหมายเลขทะเบียนรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้ 

สำหรับผู้ที่สนใจจองหมายเลขทะเบียนรถ สามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง กรณีนิติบุคคล/ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายเสกสม กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นให้เข้าเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้ตามปกติ โดยรถ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น เมื่อจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ได้แล้ว จะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่จองหมายเลขทะเบียน โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนได้ 

โดยระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-20 ก.ย. 66 มีสถิติการดำเนินการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จทั้งหมด 54,682 หมายเลข แบ่งตามประเภทบุคคล 1.บุคคลทั่วไป จำนวน 50,431 ราย 2.นิติบุคล/ชาวต่างชาติ จำนวน 4,251 ราย แบ่งตามประเภทรถ 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 51,151 คัน 2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 1,011 คัน และ 3.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู) จำนวน 2,520 คันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin