ตามที่ “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เป็นครั้งแรก ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางเรื่องการสรรหา ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าในนามตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-6 มี.คคำพูดจาก เว็บสล็อตตรง. 2567 โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน ดังนี้

นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธาน, พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์ เลขาธิการฯ เป็นเลขาธิการ, นายวิระเดช สมปิตะ อุปนายก เป็นกรรมการ, ผศ.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ อุปนายก เป็นกรรมการ, ผศ.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อุปนายก เป็นกรรมการ, นายสมชาย ประเสริฐศรี กรรมการและเหรัญญิก เป็นกรรมการ และนายสุพจน์ ตุ้มประชา กรรมการ เป็นกรรมการ

ส่วนกรอบการทำงานของคณะกรรมการการดำเนินเตรียมทีมชาติไทย มีดังนี้ 1.รับผิดชอบกำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ และดำเนินการคัดสรร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม เพื่อเสนอรายชื่อนักกีฬาให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป, 2.รับผิดชอบกำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ และดำเนินการคัดสรร นักกีฬา ร่วมกับ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมเพื่อเสนอรายชื่อให้กับคณะกรรมบริหารสมาคมฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป, 3.รับผิดชอบกำหนด เกณฑ์ และแนวทางการบริหารจัดการทีมชาติไทย ร่วมกับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เพื่อขจัดปัญหาภายนอกและภายในที่เกิดขึ้น

4.รับผิดชอบกำหนด เกณฑ์ และแนวทางการฝึกซ้อม การประเมินผล นักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมกับ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน โดยใช้แนวทางของวิทยาศาสตร์กีฬาสมัยใหม่, 5.รับผิดชอบกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารจัดการงบประมาณของทีมกรอบวงเงินที่ได้รับผิดชอบหรือพึงได้รับจาการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, 6.รับผิดชอบกำหนด เกณฑ์ และกำกับดูแลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาตะกร้อของมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย, 7.รายงานผลการดำเนินงาน, ปัญหาอุปสรรค และแก้ไข คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ 8.ให้ประธานเป็นผู้รักษาการตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการการดำเนินเตรียมทีมชาติไทย จะมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการเฟ้นหา ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ในเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะนำเรื่องเพื่อเสนอขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการแต่งตั้ง ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และเปิดเผยชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป.

By admin