ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า จากกรณีสื่อโซเชียลได้นำเสนอเกี่ยวกับภาพทางยกระดับบริเวณเขตก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 3 และหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี) ที่มีลักษณะคดเคี้ยว แปลกตา พร้อมข้อความว่า “มีความ extreme พิกัดท่าใหม่ จันทบุรี” โดยมีประชาชนเข้าไปเเสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามว่า “ทำไมถึงไม่ตัดถนนให้เป็นทางตรง” เพื่อให้ง่ายต่อการขับขี่ เเละไม่ก่อให้เกิดอันตราย อีกทั้ง ช่วงยกระดับมุ่งหน้าอำเภอท่าใหม่ มี 1 ทางจราจรแล้วมาแยกตัดเลี้ยวซ้ายเข้าจันทบุรี เลี้ยวขวาไป อ.ท่าใหม่ หากไม่ติดป้ายให้ชัดเจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นั้น

อยากเห็นหน้าคนออกแบบ! เผย ‘ถนน’ สุดลดเลี้ยว คดแบบนี้นี่คือบะหมี่หรือเปล่า?

สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นสะพานที่จะเลี้ยวเข้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นการดำเนินงานของโครงการงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี) ดำเนินการว่าจ้างบริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด ตามสัญญาที่ สส.2/2564 ลงวันที่ 3 ก.พ.64 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 4 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ส.ค.66 ระยะเวลาทำการ 930 วัน โดยได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.66 ถึงวันที่ 15 ม.ค.68 ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิ.ย.66 และค่างานตามสัญญา 322,868,000 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 304,679,691.93 บาท หรือคิดเป็น 94.367%

มีลักษณะเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยก (Box Segment) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 จำนวน 1 แห่ง ความยาว 448 เมตร ความกว้าง 7 เมตร รวมงานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 จุดเริ่มต้น กม.314+300 ถึงจุดสิ้นสุด กม.316+290 ระยะทาง 1.99 กม. และทางหลวงหมายเลข 3152 จุดเริ่มต้น กม.0+000 ถึงจุดสิ้นสุด กม.1+110.438 ระยะทาง 1.11 กม. เป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร และ 1.5 เมตร รวมระยะทางโดยประมาณ 3.10 กม. ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า 96.81% งานยังไม่แล้วเสร็จ

สำหรับกรณีภาพถนนที่ดูคดเคี้ยว จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจากการปรับแนวถนนคู่ขนานของทางหลวงหมายเลข 3 เนื่องจากขณะดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณข้างทาง ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างทางได้รับความเดือดร้อน ไม่มีพื้นที่การระบายน้ำ ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างถนนคู่ขนาน โครงการจึงได้ก่อสร้างปรับแนวถนนคู่ขนาน เพื่อหาพื้นที่ช่วยแบ่งเบาปัญหาการระบายน้ำดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขกรณีนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งบริเวณทางขึ้นสะพานเป็นการก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางที่เกี่ยวข้องเดิมไว้ก่อน ยังไม่ได้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับแนวถนนคู่ขนานที่ปรับใหม่

ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา เมื่อทำการก่อสร้างส่วนอื่นแล้วเสร็จ ประชาชนมีเส้นทางสัญจรบนช่องทางหลักแล้ว จะได้ปิดกั้นพื้นที่ถนนคู่ขนาน และปรับแก้ไขบริเวณที่เป็นปัญหาให้เรียบร้อยต่อไป สำหรับกรณีที่ประชาชนขอให้มีการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางจราจรนั้น ทางโครงการได้จัดเตรียมป้ายไว้เรียบร้อยแล้วจะเร่งทำการติดตั้งโดยเร็วต่อไป

นอกจากนี้นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทลคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. ได้สั่งการให้วิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักสำรวจและออกแบบ (ส่วนกลาง) และนายช่างโครงการเร่งทำการปรับแก้ไขแนวเส้นทางที่ดูคดเคี้ยวให้เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานงานทาง และให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง คาดว่าโครงการก่อสร้างนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนใช้งานได้ภายในปี 66

ทล. ต้องขออภัยในความไม่เรียบร้อย และความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกโครงการก่อสร้าง วางแผนและดำเนินการให้รอบคอบ โดยนำความเห็นจากภาคสังคมมาทบทวนให้รอบด้าน หากประชาชนพบเห็นเส้นทางหรือโครงการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม.

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก @ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

By admin