ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ 10 พ.ค.65 มีวาระในส่วนของเศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

ด้านกระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฏีกาออกตามความในการประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)

นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภา และกระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. …

By admin